2012-11-05

Extra styrelsemöte!Ikväll har vi haft ett extra insatt styrelse möte på grund av att vår tidigare ordförande avgått. Detta kommer inte att påverka de inplanerade vandringarna, de kommer att fortlöpa som planerat. Denna helg vandrar vi på fredag. Gemensam samling på Bro fritidsgård med inledande information och fika kl 20:30. Ha en fin vecka!

1 kommentar: